Federasyon Bileşenleri

Federasyon teknik ve idari standartlardan oluşan belirli bir kural seti altında işletilir. Bu standartlar ve bileşenler, kurumlar arasında teknik açıdan güvenliği, idari açıdan ise güven ilişkisini sağlar.

Teknik Bileşenler

YETKİM altyapısı

  • Kimlik Sağlayıcı ( Identity Provider )

  • Servis Sağlayıcı ( Service Provider )

  • Federasyon Bağlantı Noktası ( Federation Peering Point )


bileşenlerinden oluşmaktadır. Aşağıdaki şekilde bileşenlerin sistemdeki yeri gösterilmektedir.

teknik ve idari standartlar

Kimlik Sağlayıcı ( KS )

Kimlik Sağlayıcı, kimlik doğrulamasının gerçekleştirildiği bileşendir. Federasyona dahil olacak her kurum, bir kimlik sağlayıcısına sahip olmak zorundadır. LDAP, SQLauth, radius, openid gibi günümüz kimlik doğrulama yöntemlerinin hemen hepsi kimlik sağlayıcı uygulamalarda desteklenmektedir. Ayrıca servis sağlayıcıların yetkilendirme için ihtiyaç duyduğu kullanıcı bilgileri de kimlik sağlayıcılar tarafından sağlanır.

Servis Sağlayıcı ( SS )

Servis Sağlayıcı servis üzerinde çalışır ve kimlik sağlayıcıdan aldığı kullanıcı bilgilerini filtreleyerek yetkilendirmeyi gerçekleştirir. Kurum içindeki servisler servis sağlayıcı bileşeni ile federasyona dahil olurlar.

Federasyon Bağlantı Noktası

Federasyon Bağlantı Noktası, kimlik ve servis sağlayıcıların birbirine bağlandığı sistemdir. Farklı kurumlardaki servis ve kimlik sağlayıcıların birbirine güven duyması ve ortak bir protokol aracılığıyla iletişime geçmesi için Federasyon Bağlantı Noktası ' na ihtiyaç duyulur. Federasyona dahil olan tüm kurumların kimlik sağlayıcı ve servis sağlayıcı bilgileri burada tutulmaktadır. Federasyon Bağlantı Noktası YETKİM Federasyonunun diğer federasyonlara bağlandığı noktadır. Federasyon kullanıcılarının, diğer federasyonlardaki servislere erişimi federasyon bağlantı noktası üzerinden sağlanır.

İdari Bileşenler

YETKİM İdari Bileşenleri

  • YETKİM Yönetim Kurulu

  • YETKİM İşletim Kurulu

  • Federasyon Sözleşmesi


bileşenlerinden oluşur.


teknik ve idari standartlar

YETKİM Yönetim Kurulu

YETKİM Yönetim Kurulu, federasyon üyelerini ve YETKİM ' i temsil eder ve federasyona katılım sürecinde yapılması gereken idari süreci denetler. Ayrıca, YETKİM ' in federasyonlar arası ilişkilerinde uygulanacak stratejiler de bu kurul tarafından belirlenir.

YETKİM İşletim Grubu

YETKİM İşletim Kurulu, federasyon üyelerini ve YETKİM ' i temsil eder, federasyonun teknik ve operasyonel süreçlerini yönetir ve uygular. Federasyon dahilinde uygulanan teknik süreçlerin yerine getirilmesinden ve denetlenmesinden sorumludur

Federasyon Sözleşmesi

Federasyon Sözleşmesi, YETKİM Federasyon Politikası belgesi ve bu belgeye bağlı olan diğer belgeleri referans alan, federasyon katılımcısı ve ULAKBİM arasında imzalanan sözleşmedir. Bu sözleşme ile katılımcılar, federasyon standartlarını yerine getireceklerini ve politikada belirtilen maddeleri gerçekleştireceklerini kabul etmiş olurlar.